Refensa gör digital referenstagning
enkelt

Tänk om du kunde spara tid samtidigt som du fick ökad kvalité i det utförda arbetet. Med Refensas lösning kan du uppnå detta.

Anpassa systemet efter din verksamhets behov. Kombinera digitala referenser med manuella. Använd eller skapa färdiga mallar för mellancheferna eller anpassa referensmallen inför varje rekrytering. Refensa har olika lösningar anpassade för era behov.

Produktfördelar

Därför ska du välja Refensa

Illustration of hand adding contacts to their phone

GDPR-säkert

Rekryteraren lägger till kandidaten Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipscing elit consec dolorem ipsum.

Responsivt

Kandidaten laddar upp sina referenser consec. Alore moro fonitis alerum doscitinum prasceratus. consectetur adipscing elit consec.

Anpassat till din process

Referenserna besvarar referenstagningen sit amet consectetur adipscing elit consec dolorem ipsum.

Spara tid

Refensas process innebär bokstavligen ett par tangenttryck för rekryteraren - oberoende antalet referenser per kandidat. Utöver det får ni en automatiskt sammanställd rapport att analysera på ett objektivt, säkert och jämförbart sätt.

Objektiv referenstagning

Med Refensa får alla referenter i rekryteringen samma frågor, ställda på samma sätt och utan mänsklig bias eller påverkan - som kön, röstläge eller andra intryck. Genom olika strukturerade mallar ger du fördomsfritt alla kandidaterna samma förutsättningar.

Mobile First

Konvertera referensers svar på ett användarvänligt sätt, till kvalitativ data för ert företag. Med Refensas chatbot blir referenstagningen en engagerande och enkel upplevelse för referensen, kandidaten och rekryteraren.

Arbeta datadrivet

Refensas referensrapport låter dig se en sammanställd bild av alla referensers svar. Du kan överskådligt jämföra olika kandidater som sökt samma eller liknande roller tidigare. Innan eller efter att ni kallar kandidaten till första intervju.

Kvalitetssäkrade referensfrågor

Låt dina rekryterare och mellanchefer fokusera på annat. Med Refensa får du färdiga kvalitetssäkrade formulär baserade på vetenskaplig rekryteringsmetodik.

360° analys

Genom att be kandidaten om fler referenser, både från kollegor, chefer och andra nyckelpersoner i dess närhet, får du en bredare bild om personen som kollega, underställd eller mot andra parter av intresse.

Vinn toppkandidater

Referenstagningar görs ofta som ett sista steg i processen på grund av att de är tidskrävande. Med Refensa kan du göra referenstagningen direkt och korta ledtiden i processen. På så sätt kan du hinna före andra företag i en konkurrensutsatt rekryteringsmarknad.

Slipp jagandet

Med Refensa slipper du att jaga referenser för att boka in telefontider och samtal under deras arbetstid, semestrar eller resor. Låt Refensa påminna, utföra och sammanställa hela din referenstagning digitalt.

Vill du testa Refensa?

Låt oss visa värdet av Refensa genom en kostnadsfri genomgång. Digitalt eller genom fysiskt möte. Där vi går igenom alla fördelar med Refensa som gör din referenstagning snabbare, säkrare och mer kostnadseffektiv.

Så funkar det

Refensa i 4 Steg

Illustration of hand adding contacts to their phone

01

Rekryteraren lägger till kandidaten

Läs mer

02

Kandidaten laddar upp sina referenser

Läs mer

03

Referenserna besvarar referenstagningen

Läs mer

04

Rapporten aggregeras till rekryteraren

Läs mer