Vår mission är enkel

Skapa världens främsta verktyg för digital referenstagning

103%
Begärda/Utförda referenser
50%
Referenstagningar utanför arbetstid
1000+
Referenstagningar per vecka
Illustration of man relaxing in chair while throwing a mail like an paperplane to the computer

Vår syn på referenstagning

Det finns forskning och studier för hur en referenstagning bör genomföras och vi vet att referenstagningen är ett avgörande steg i anställningsprocessen. Men om sanningen ska fram tar det mycket tid, både för utövaren och referensen. Det blir lätt ett störningsmoment under arbetstid och det är svårt att säkerställa att den blir korrekt genomförd och kvalitativ. Samtidigt är de flesta referenstagningar nästan identiska och utgår ofta från samma frågemallar. Borde inte referenstagning kunna göras både säkrare och bättre om den vore digital?

Refensa är en tjänst som tillhandahåller en digitalt strukturerad referenstagning. Den är ledd av kandidaten, vilket betyder att processen upplevs automatiserad från det att kandidaten uppger referenser tills det att sammanställningen av referenser är klara. Refensa säkerställer kvalitén och säkerheten i referenstagningen och sparar samtidigt tid och pengar för utövaren. Genom att låta Refensa ställa frågorna minskar risken för mänskligt bias i samtalen och bidrar till en objektivare referenstagning.

Vår vision är att Refensa ska göra referenstagningen till ett av de viktigaste och mest säkra momenten i en rekryteringsprocess.