FAQS

Vanliga frågor

Här besvarar vi de mest vanligt förekommande frågorna.

Kan Refensa integreras med mitt rekryteringssystem?

Ja! Refensa älskar integrationer. Vi bygger både kundspecifika eller färdiga integrationer mot rekryteringssystem. Här kan du se vilka våra nuvarande partners är.

Hur fungerar tjänsten?

Refensa är ett digitalt referenstagningsverktyg. Vi hjälper företag att utföra referenstagningar på ett tidseffektivt, säkert och kvalitativt sätt. Läs gärna mer här om hur Refensa fungerar

Hur funkar det med GDPR?

Refensa är helt GDPR-kompatibelt. All persondata lagras inom EU/EES och vi samarbetar endast med underbiträden med säte inom EU/EES.

Vad händer när min referenstagning är klar?

När din referenstagning är klar så skickas en rapport till din rekryterare. Du kan nu invänta återkoppling eller vända dig dit för vidare information om din rekryteringsprocess.

Jag har bjudit in referenser, vad gör jag nu?

När dina referenser är inbjudna är nästa steg att de ska besvara din referenstagning. Du kan följa din process inne i din dashboard för att se vilka som svarat och när referenstagningen är klar.

Hur hanteras mina personuppgifter?

Refensa är personuppgiftsbiträde i din referenstagning. Vänd dig gärna därför till den rekryterare och det företag du haft kontakt med vid ansökan. För mer info kan du läsa hur Refensa hanterar personuppgifter här

Vilka språk stödjer Refensa?

Refensa finns tillgängligt på Svenska, Engelska, Norska, Danska och Finska.