Refensa

Säkerhet

Datalagring
Vi lagrar data genom vår Franska leverantör Clever-Cloud, på servrar placerade i Frankrike.

GDPR / Schrems ll
Frågan om Schrems ll berör företag som använder Amerikanska underbiträden. Refensa har därför valt att enbart lagra data i EU / EES samt endast anlita underleverantörer med säte inom EU / EES. Vi gör därmed ingen tredje lands överföring.

Tredje lands överföring
Refensa gör ingen tredje lands överföring.

Personuppgiftshantering
Refensa är underbiträde i våra kundsamarbeten, alla samarbeten täcks av PUB-avtal. Ta del av vår personuppgiftspolicy här.

Loggning
Refensa loggar aktivitet och viktiga händelser uppdelat på användarnivå i systemet.

Gallring
Varje företagskonto kan ställas in enligt egna gallringsrutiner. Gallringen sker då automatiskt efter det tidsintervall som valts.

Behörighetsstruktur
Refensa är en standardiserad applikation som är uppdelad i olika företagskonton. Inget företag har tillgång till varandras data. Inom ett företagskonto finns i sin tur olika inställningar och användarroller. Rollerna har var sin behörighetsgrad och behörigheten är uppbyggd efter en ”need-to-know basis”.

Kryptering
Identitetsdata och säkerhetsdata såsom exempelvis lösenord lagras medkryptering i Refensas servrar. Krypteringen sker enligt bcrypt-standard. All kommunikation mellan intressenter och Refensa sker krypterat med HTTPS och TLS upp till version 1.3.

Auktorisering
Auktorisering av en användare sker med lösenord eller genom Single Sign On.


Har du fler specifika frågor? Hör av dig till oss på kontakt@refensa.se

Vill du testa Refensa?

Låt oss visa värdet av Refensa genom en kostnadsfri genomgång. Digitalt eller genom fysiskt möte. Där vi går igenom alla fördelar med Refensa som gör din referenstagning snabbare, säkrare och mer kostnadseffektiv.