Så funkar det

Digital referenstagning med Refensa i 4 Steg

Illustration of hand adding contacts to their phone

01

Rekryteraren lägger till kandidaten

Läs mer

02

Kandidaten laddar upp sina referenser

Läs mer

03

Referenserna besvarar referenstagningen

Läs mer

04

Rapporten aggregeras till rekryteraren

Läs mer

Vill du testa Refensa?

Låt oss visa värdet av Refensa genom en kostnadsfri genomgång. Digitalt eller genom fysiskt möte. Där vi går igenom alla fördelar med Refensa som gör din referenstagning snabbare, säkrare och mer kostnadseffektiv.