Referens­tagning på rätt sätt.

Referenstagningar är ofta tidskrävande och med varierande kvalité och säkerhet. Refensa är den digitala och automatiserade lösningen. Låt oss visa hur.

Refensa i 4 steg

1. Rekryteraren lägger till kandidaten

2. Kandidaten laddar upp sina referenser

3. Referenserna besvarar referenstagningen

4. Rapporten aggregeras till rekryteraren

Låt Refensa arbeta för dig, så att du kan investera din tid i annat.

Du behöver bara ladda upp kandidatens kontaktuppgifter. Därefter sätts den automatiserade processen igång. Kandidaten laddar upp sina referenser och Refensa jagar, påminner och sammanställer referenserna åt dig. Du får en färdig rapport och kan därefter enkelt ta ett beslut.

Läs mer:

Gör enkla och objektiva analyser.

Genom att använda dig av Refensa säkerställer du att alla referenser bemöts med en användarvänligt strukturerad och objektiv metodik. Du kan även, utan att lägga ned mer tid själv, låta Refensa intervjua fler referenser för samma kandidat och på så sätt skapa dig en bredare bild av kandidatens kompetenser.

Läs mer:

Kunder

Boka en demo

Vill du testa Refensa?

Låt oss visa värdet av Refensa genom en kostnadsfri genomgång. Digitalt eller genom fysiskt möte. Där vi går igenom alla fördelar med Refensa som gör din referenstagning snabbare, säkrare och mer kostnadseffektiv.

Boka en demo

Features

Det finns många anledningar att använda Refensa.

Spara tid

Refensas process innebär bokstavligen ett par tangenttryck för rekryteraren - oberoende antalet referenser per kandidat. Utöver det får ni en automatiskt sammanställd rapport att analysera på ett objektivt, säkert och jämförbart sätt.

Objektiv referenstagning

Med Refensa får alla referenter i rekryteringen samma frågor, ställda på samma sätt och utan mänsklig bias eller påverkan - som kön, röstläge eller andra intryck. Genom olika strukturerade mallar ger du fördomsfritt alla kandidaterna samma förutsättningar.

Mobile first

Konvertera referensers svar på ett användarvänligt sätt, till kvalitativ data för ert företag. Med Refensas chatbot blir referenstagningen en engagerande och enkel upplevelse för referensen, kandidaten och rekryteraren.

Arbeta datadrivet

Refensas referensrapport låter dig se en sammanställd bild av alla referensers svar. Du kan överskådligt jämföra olika kandidater som sökt samma eller liknande roller tidigare. Innan eller efter att ni kallar kandidaten till första intervju.

Kvalitetssäkrade referensfrågor

Låt dina rekryterare och mellanchefer fokusera på annat. Med Refensa får du färdiga kvalitetssäkrade formulär baserade på vetenskaplig rekryteringsmetodik.

360° analys

Genom att be kandidaten om fler referenser, både från kollegor, chefer och andra nyckelpersoner i dess närhet, får du en bredare bild om personen som kollega, underställd eller mot andra parter av intresse.

Vinn toppkandidater

Referenstagningar görs ofta som ett sista steg i processen på grund av att de är tidskrävande. Med Refensa kan du göra referenstagningen direkt och korta ledtiden i processen. På så sätt kan du hinna före andra företag i en konkurrensutsatt rekryteringsmarknad.

Slipp jagandet

Med Refensa slipper du att jaga referenser för att boka in telefontider och samtal under deras arbetstid, semestrar eller resor. Låt Refensa påminna, utföra och sammanställa hela din referenstagning digitalt.