Intervju med Anna Claesson

Anna Claesson är HR & Talent Acquisition Manager på Teamtailor och ansvarar för HR-funktionen samt rekrytering. Under hennes tid på Teamtailor har företaget haft en spännande och kraftig tillväxt där man vuxit från cirka 70 till 120 medarbetare. Tidigare arbetade hon i rekrytering- och bemanningsbranschen där hon fokuserade på rekrytering av roller inom ekonomi.

Anna Claesson, HR-& Talent Aquisition Manager på Teamtailor.

“Referenstagningen har blivit ett smidigare steg i rekryteringsprocessen. Refensa har bidragit till en bättre struktur för mig själv samt för de rekryterande cheferna.”

Vilka var de största utmaningarna med att ta referenser analogt via telefon?

Tiden det tar överlag skulle jag säga, det tar väldigt mycket tid av rekryteraren. Det var utmanande att komma i kontakt med referenser, och när man väl gjorde det blev samtalen ofta korta och ostrukturerade. Följden var att detta påverkade kvalitén och gjorde det svårare att få en objektiv heltäckande bild av kandidatens referenser. I telefonsamtal är det också svårt att ge alla kandidaters referenstagningar samma förutsättningar.

Hur har ert arbete med referenstagningar förändrats efter att ni gått över till digitala och automatiserade referenstagningar?

Dels har vi fått resultat snabbare. I och med att Refensa har en kandidatledd process där man outsourcar ansvaret till kandidaten så får man in kontaktuppgifterna till referenserna snabbare och även svaren från referenserna. Det har också blivit enklare att ta fler referenser per kandidat. När svaren kommer in har jag en enklare och mer objektiv vy då samtliga svar är uppställda bredvid varandra.

Vad är de största effekterna som användandet av Refensa har fört med sig i organisationen?

Referenstagningen har blivit ett smidigare steg i rekryteringsprocessen. Refensa har bidragit till en bättre struktur för mig själv samt för de rekryterande cheferna. I organisationen har vi nu fått en tydligare överblick av hur processen ser ut och är strukturerad. Sen är det ju också en stor fördel att man kan samla alla uppgifterna i ett system på ett GDPR-vänligt sätt.

Vilka är de största effekterna du personligen upplever att användandet av Refensa har fört med sig?

I och med att vi outsourcar ansvaret till kandidaten så ser man tydligt vilka kandidater som verkligen är motiverade och engagerade till jobbet. Om en kandidat lägger in sina referenser inom rimlig tid så visar det på ett högt engagemang och motivation för att arbeta på Teamtailor.

Ni på Teamtailor är ju integrerade med olika leverantörer för digital referenstagning, vad var det som gjorde att ditt val blev Refensa?

Det är enkelt, tydligt och användarvänligt. Jag tycker att ett system ska vara simpelt och cleant och det har ni lyckats bra med. Uppskattar även er layout och den grafiska profilen. Det är också en fördel att integrationen mellan Teamtailor och Refensa innebär en effektiv process med väldigt få knapptryck, man drar bara kandidaten till steget referenstagning och sen sker allt automatiskt.